Legalizacja ciepłomierzy

Akt16 1-Zdjęcie

Informujemy naszych odbiorców ciepła, iż na przełomie miesiąca czerwca i lipca bieżącego roku, są prowadzone prace związane z legalizacją ciepłomierzy głównych u odbiorców ciepła. W ramach zadania przewiduje się legalizację siedmiu sztuk ciepłomierzy. Legalizacja wykonana zostanie przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Całkowita wartość usługi, to kwota brutto 2.250,00 zł. na czas legalizacji ciepłomierzy, pomiar zużytego ciepła zostanie dokonany na podstawie średnich zużyć ciepła podczas analogicznych okresów rozliczeniowych. Naszych odbiorców ciepła prosimy o wyrozumiałość za ewentualne niedogodności.