Koszenie poboczy

Akt17 1-Zdjęcie

Podobnie jak w roku ubiegłym, na zlecenie Gminy Parzęczew Zakład realizuje wykaszanie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych. Zakres zlecenia obejmuje pracę na około 80 km dróg ( 160 km poboczy ). Wartość zlecenia to kwota 7.872,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac został wyznaczony na 15 lipca bieżącego roku.