Budowa kotłowni ….

Akt14 1-Zdjęcie

W dniu 12 maja bieżącego roku, nastąpiło przekazanie terenu i placu budowy pod budowę kotłowni komunalnej w ramach zadania pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie”. Inwestorem zadania jest Gmina Parzęczew. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „OTECH” Sp. z oo z Gorlic, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych to kwota 2.594.530,00 zł brutto. Powyższe zadanie uzyskało wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 1.977.398,32 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji został ustalony na 15 października 2016 roku.