SUW Chrząstów

Akt-3-Zdjęcie

Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, w miesiącu grudniu ubiegłego roku wystąpiła usterka i odbiorcy wody zaopatrywani ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki narażeni byli na przerwy w dostawie wody. Taka sytuacja spowodowana była awarią jaka wystąpiła na głównym rurociągu technologicznym o średnicy 280 mm, podającym wodę uzdatnioną bezpośrednio w sieć. Technologia tej stacji oparta jest o rurociągi PCW łączone poprzez klejenie. Naprężenia jakie występują w rurociągach podczas pracy zestawu hydroforowego oraz zjawisko uderzenia hydraulicznego, spowodowały iż nastąpiło pękniecie elementów łączących oraz gwałtowny wypływ wody. Udało się wtedy tymczasowo naprawić usterkę i zapewnić dostawę wody. W miejscach rozszczelnienia zamontowano odpowiednie opaski naprawcze. Jednak nie było to rozwiązanie docelowe. Dlatego też na przełomie grudnia oraz stycznia tego roku przystąpiliśmy do gruntowego remontu i rozwiązania problemu. Została podjęta decyzja o wymianie newralgicznych odcinków, na rurociągi ze stali kwasoodpornej. Roboty wykonywane były w dwóch etapach. Etap pierwszy w grudniu, natomiast etap drugi w styczniu tego roku. Całość robót wykonała firma ?SADEKO? z Poddębic, pod nadzorem pracowników naszego zakładu. Prace udało się zorganizować w taki sposób, aby nie było przerw w dostawie wody. Koszt naprawy zamknął się łączną kwotą netto w wysokości 17.200,00 zł. ( etap I ? 8.700,00 zł, etap II ? 8.500,00 zł ). Wykonane prace, a zwłaszcza ich zakres i rodzaj zastosowanego materiału dają gwarancję dalszej niezawodnej pracy stacji. Miejsce w którym nastąpiła awaria a później naprawa, przedstawiliśmy na załączonym zdjęciu.