Przerwy w dostawie wody

Akt16-Zdjęcie

W ostatnim tygodniu, odbiorcy wody zaopatrywani ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki narażeni byli na przerwy w dostawie wody. Taka sytuacja spowodowana była awarią jaka wystąpiła na głównym rurociągu technologicznym o średnicy 280 mm, podającym wodę uzdatnioną w sieć. Technologia tej stacji oparta jest o rurociągi PCW łączone poprzez klejenie. Naprężenia jakie występują w rurociągach podczas pracy zestawu hydroforowego oraz zjawisko uderzenia hydraulicznego, spowodowały iż nastąpiło pękniecie elementów łączących oraz gwałtowny wypływ wody. Miejsce w którym nastąpiła awaria, uniemożliwia jakiekolwiek zastępcze podawanie wody. Dlatego też, aby usunąć awarię, należało całkowicie wyłączyć stację z eksploatacji. W chwili obecnej sytuacja jest już opanowana. Udało się tymczasowo naprawić usterkę i zapewnić dostawę wody. W miejscach rozszczelnienia zamontowano odpowiednie opaski naprawcze. Jednak nie jest to rozwiązanie docelowe. W najbliższym czasie zmuszeni będziemy do przeróbki całego układu i zastąpienie rurociągów o połączeniach klejonych na rurociągi żeliwne oraz rurociągi PE, łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Prace te związane będą z kolejnymi przerwami w dostawie wody. W tym przypadku, będziemy w stanie ustalić konkretny termin wyłączeń, i z odpowiednim wyprzedzeniem odbiorcy zostaną o takim fakcie poinformowani. Newralgiczne miejsce w którym nastąpiła awaria, przedstawiliśmy na załączonym zdjęciu. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie zaistniałej sytuacji.