Nowy sprzęt w zakładzie

Akt17-Zdjęcie

W dniu 3 grudnia bieżącego roku, nasz zakład zakupił nowy sprzęt w celu poprawy świadczonych usług komunalnych. Została zakupiona przyczepa rolnicza marki Autosan D-46B, ładowność 4,5 tony, po remoncie kapitalnym oraz z wyposażeniem dodatkowym. W ramach remontu kapitalnego przyczepy zostały wykonane: naprawa, konserwacja i malowanie elementów konstrukcyjnych przyczepy ? kolor czerwony; całkowita wymiana pokrycia podłogi przyczepy; montaż fabrycznie nowych burt przyczepy wraz z ich malowaniem ? kolor zielony; naprawa wraz z wymianą uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej; naprawa wraz z montażem nowych przewodów instalacji hydraulicznej ? samowyładowanie; naprawa wraz z montażem nowych przewodów instalacji hamulcowej; wymiana na fabrycznie nowe ogumienie (4 opony). W ramach wyposażenia dodatkowego przyczepy zostało wykonane: montaż fabrycznie nowych nadstawek na burty wraz z ich malowaniem ? kolor zielony; wyposażenie tylnej klapy przyczepy w element uchylny, zamykany (załadunek zrębek); montaż drabinki z przodu przyczepy ? kolor czerwony. Koszt zakupu to kwota 16.900,00 zł. brutto. Przyczepa wykorzystywana będzie przede wszystkim do usług związanych z pozyskiwaniem biomasy dla potrzeb naszej kotłowni.