POMPA SZLAMOWA

Akt9-Zdjęcie

Na koniec 2014 roku, system sieci wodociągowej, będącej w utrzymaniu naszego Zakładu, wynosił 167,2 km i podłączonych do niej było 1795 szt. przyłączy. Awarie sieci wodociągowej są naturalną sytuacją która występuje podczas jej bieżącej eksploatacji. Naszym zadaniem jest jak najszybsze ich usuwanie. W celu usprawnienia robót naprawczych, została zakupiona pompa szlamowa typu HONDA WT 30X. Urządzenie to umożliwi szybkie wypompowanie wody z wykopu, co w konsekwencji skróci czas niezbędny na naprawę sieci wodociągowej. Ponadto, tak nowoczesny i wydajny sprzęt poprawi komfort i bezpieczeństwo pracy pracowników naszego zakładu. Koszt zakupu motopompy to kwota ok. 6,5 tysiąca złotych.