PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Akt8-Zdjęcie

Ostatnie przerwy w dostawie wody z naszych Stacji Uzdatniania Wody, spowodowane były brakiem zasilania w energię elektryczną. Opady śniegu które wystąpiły na początku października br., spowodowały liczne awarie napowietrznych linii energetycznych, i były niezależne od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Zdając sobie sprawę iż powyższe sytuacje mogą się powtarzać, ZGK w Parzęczewie we współpracy z Wójtem Gminy Parzęczew, podjął działania zmierzające do wyposażenia ujęć wody w agregaty prądotwórcze. W tym miejscu można przypomnieć iż na terenie naszej gminy mamy cztery stacje. Zlokalizowane są one w następujących miejscowościach: Chrząstów, Ignacew Folwarczny, Orła, Parzęczew. Do połowy miesiąca grudnia br, zostanie opracowana dokumentacja techniczna w tym zakresie. Koszt dokumentacji budowlanej to kwota ok. 10 tyś złotych. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne w przełączaniu stacji, zdecydowano się na montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych w miejscowościach Chrząstów, Ignacew Folwarczny, Orła. Szacunkowy koszt tej inwestycji to kwota około 200 tysięcy złotych. Mamy nadzieję iż we współpracy z Wójtem i Radnymi Gminy Parzęczew, uda się w najbliższych latach tę inwestycję zrealizować i agregaty prądotwórcze zainstalować na naszych stacjach. Wtedy będziemy mogli zapewnić ciągłość dostawy wody w sytuacji braku zasilania elektrycznego.