GPS

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług oraz sprawniejsze i bardziej ekonomiczne zarządzanie sprzętem, wszystkie maszyny ( ciągniki, koparki, samochód dostawczy ) będące w dyspozycji naszego Zakładu, zostały wyposażone w nadajniki i lokalizatory GPS. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na optymalizację kosztów, monitoring świadczonych usług oraz zabezpieczy sprzęt przed kradzieżą. Obsługę systemu zakupiono w firmie SATIS. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać na stronach firmy www.satisgps.com