Sprzęt komunalny

W ramach IV etapu realizacji projektu pod nazwą ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew?, dzięki pozyskanym środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? PROW na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, został zakupiony przez Gminę Parzęczew nowoczesny sprzęt komunalny. Na początku czerwca, został dostarczony ciągnik marki URSUS typ 10014H wraz z wozem asenizacyjnym marki POMOT typ T544/1 o pojemności 6,5 m3. Urządzenia zostaną przekazane do użytkowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Jak pracuje nowy sprzęt, mieszkańcy Gminy Parzęczew będą mogli się przekonać już pod koniec miesiąca czerwca br.