Ochrona p-poż

W związku z realizacją zadania związanego z ochroną przeciwpożarową terenu Gminy Parzęczew, zostały wyznaczone hydranty zlokalizowane na sieci wodociągowej z przeznaczeniem do pobierania wody do celów p-poż. Do tego celu wykorzystano istniejące hydranty nadziemne, Dn 80. Wyznaczone hydranty zostały oznakowane tabliczkami z napisem „Punkt poboru wody p-poż”. Dokonano ich przeglądu technicznego w celu potwierdzenia sprawności technicznej. Zasuwy odcinające hydranty od sieci wodociągowej pozostawiono w pozycji otwartej. Uruchomienie hydrantu może nastąpić wyłącznie poprzez otwarcie zaworu hydrantowego. Poniżej przedstawiamy wykaz punktów ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej gminy: 

 1. Anastazew                            – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 7
 2. Bibianów                               – Hydrant p-poż          – przy posesji ul. Brzozowa 2
 3. Chociszew                             – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 27
 4. Chociszew                             – Hydrant p-poż          – przy posesji ul. Podleśna 20
 5. Chrząstówek                         – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 1
 6. Chrząstów Wielki                  – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 18
 7. Duraj                                     – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 13
 8. Florianki                               – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 4
 9. Florianki                               – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 20
 10. Florentynów                         – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 10
 11. Florentynów                         – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 21
 12. Gołaszyny                             – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 5
 13. Ignacew Folwarczny           – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 4
 14. Ignacew Parzęczewski        – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 10
 15. Ignacew Podleśny               – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 7
 16. Ignacew Rozlazły                 – Hydrant p-poż         – przy posesji nr 18
 17. Janów                                   – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 1
 18. Julianki                                 – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 4
 19. Konstantki                            – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 13
 20. Kowalewice Duże                 – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 16
 21. Kowalewice Małe                  – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 59
 22. Kozikówka                             – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 8
 23. Leźnica Wielka                      – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 11
 24. Mariampol                             – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 9
 25. Mikołajew                              – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 12
 26. Mikołajew                              – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 23
 27. Mikołajew                              – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 37
 28. Mrożewice                             – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 5
 29. Mrożewice                             – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 12
 30. Nowa Jerozolima                   – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 3
 31. Nowomłyny                            – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 4
 32. Mikołajew                               – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 12
 33. Opole                                      – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 7
 34. Opole                                      – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 20
 35. Orła                                         – Hydrant p-poż          – przy Ochotniczej Straży Pożarnej
 36. Orła                                         – Hydrant p-poż          – przy Stacji Uzdatniania Wody
 37. Parzęczew                              – Hydrant p-poż          – przy posesji, ul. Kościuszki 19
 38. Parzęczew                              – Hydrant p-poż          – przy posesji, ul. Lotników 11
 39. Parzęczew                              – Hydrant p-poż          – przy posesji, ul. Łęczycka
 40. Parzęczew                              – Hydrant p-poż          – przy posesji, ul. Południowa 5
 41. Piaskowice                              – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 11
 42. Pustkowa Góra                       – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 2
 43. Pustkowa Góra                       – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 17
 44. Radzibórz                               – Hydrant p-poż          – przy posesji ul. Brzozowa 40
 45. Różyce                                    – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 27
 46. Różyce                                    – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 48
 47. Różyce Żmijowe                     – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 15
 48. Skórka                                    – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 14
 49. Skórka                                    – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 20
 50. Sokola Góra                           – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 7
 51. Sulimy                                    – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 3
 52. Śliwniki                                   – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 3
 53. Śliwniki                                   – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 15
 54. Tkaczewska Góra                  – Hydrant p-poż           – przy posesji nr 17
 55. Trojany                                   – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 3
 56. Trojany                                   – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 21
 57. Wielka Wieś                           – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 25
 58. Wielka Wieś ( Stara )            – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 10
 59. Wytrzyszczki                           – Hydrant p-poż          – przy posesji nr 17A
 60. Żelgoszcz                              – Hydrant p-poż          – przy Ochotniczej Straży Pożarnej

W celu zapewnienia ochrony p-poż dla jednostki osadniczej Parzęczew wybudowano punkt czerpania wody na bazie istniejącego zbiornika wodnego. Zbiornik i punkt czerpalny znajduje się na terenie jednostki osadniczej Parzęczew i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz.1030) stanowi przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla w/w jednostki w ilości min. 50 l/s.

Lokalizacja-Punkt-P-poż – Mapka